Sac Src Rulo A?c? - Do?rultucu

 

Rulodan çal???lan üretim sistemleri ciddi verim ve kapasite art??? sa?lamaktad?r.Standart pres gruplar?na akuple Rulo Aç?c? - Do?rultucu ve Sac Sürücü donan?m?n? pres gruplar?n?zla birlikte temin edebilirsiniz

TENERAL taraf?ndan entegre çözüm paketleri içinde sunulan Rulo Aç?c? - Do?rultucu ve Servo Sürücü sistemleri

  • Günün en modern mekanik ve elektronik standartlar?na sahiptirler
  • Pres kumandas?na entegre çal???rlar
  • Pres parametreleri ile birlikte ayn? ekrandan ayarlanabilirler
  • Kurulumu presle birlikte yap?larak hiç bir kurulum ve e?itim yat?r?m?na ihtiyaç kalmadan, presin kurulumuyla birlikte sorunsuz olarak parça üretir hale gelirler.